Tikru

australianpaimenkoira uros

Tres Colores Hermoso Hijo

Rodun valittuamme alkoi tarkempi tutustuminen itse rotuun. Kävin eri näyttelyissä ja tapahtumissa katsomassa monia valitsemamme rodun edustajia. Näin monta todella hienoa aussieta joista osa oli todella mieleen jääviä! Tältä pohjalta aloin olla yhteydessä eri kenneleihin vaihtelevalla menestyksellä. Sattumalta päädyin pitkään kirjeenvaihtoon Tres Colores kennelin Katrin kanssa ja näin tutustuin "Dixie" narttuun, jolle etsittiin sopivaa urosta! Tästä alkoikin pitkä odotus kunnes lopulta Katri ilmoitti, että he olivat löytäneet sopivan uroksen, eli "Jeron". Pentue syntyi 21.10.2006.

                                                                     Pentueessa oli kahdeksan pentua joista kolme oli toivomani värisiä, eli punainen valkein & tan merkein. Kaksi pennuista oli uroksia ja yksi narttu, joka putosi heti valinnoista pois, koska valintamme tulisi olemaan urospentu.

Ensimmäinen kohtaaminen pentujen kanssa oli mieleen painuva ja kahdesta pienestä punaisesta olikin vaikea valita omansa. Toinen pennuista teki kuitenkin päätöksen puolestamme ja ryömi pentulaatikossa luokseni ja niin valinta oli selvä.

Nostin pienokaisen ensimmäistä kertaa syliini tai oikeammin kämmenelleni, niin pieni oli pentumme, painoa vain 800 g, mutta oli silti pentueen suurin. Ja se oli menoa alusta alkaen, emmekä vaihtaisi yhtään päivää pois, emme mistään hinnasta, niin "täydellinen" pentu saatiin… Kävimme muutaman kerran katsomassa pentua ennen kotiin hakua, joka olikin sopivasti joulun alla ja mikä sopiva alku pennulle koska silloin oli lumetonta, kuivaa ja lauhaa!

Pennullemme tuli nimeksi Tres Colores Hermoso Hijo, eli Tikru " kaunis poika"

Tikru saapui 13.12.2006. illalla ja automatka olikin todelliseen arkeen tutustumista sillä pienokaisen itku säesti pitkän ajomatkaamme kotiin.

Kotona oli kaikki varattu valmiiksi.

Ensimmäinen yö oli melkoinen koettelemus ja valvottua tuli lähes koko yö, pikkuinen itki todella sydäntä särkevästi ja lopulta nukuin itse lattialla pentu kainalossa.

Sisäsiisteyden oppiminen kävi muutamassa päivässä. Maallahan avataan vain ovi ja ollaan samalla ulkona!

Tikru on nyt aika massiivinen, painoa n.35 kg ja säkä 58 cm. Luonteeltaan Tikru on todella rauhallinen ja ystävällinen, mutta pinnan alta löytyy tarvittaessa myös jämäkkyyttä ja aina leikkisyyttä. Tikru on kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva ja mikä tärkeitä se omaa hyvän paimennusvaiston.


800px-flag_of_sweden.svg.png

När vi hade beslutat oss för rasen, började vi noggrannare bekanta oss med själva rasen. Vi åkte till utställningar olika evenemang för att se olika individer från rasen vi valt. Vi såg många mycket fina aussien, som några blev mycket starkt i minnet! Från denna bas börjad jag kontakta olika kennel, med varierande resultat. Via en händelse så kom jag i lång brevväxling med kennel Tres Colores och uppfödaren Katri. Så blev jag bekant med ”Dixie” tiken, som uppfödaren sökte en hane till. Från detta började en lång väntan, tills Katri informerade oss att de funnit en passlig hane ”Jero”. Kullen föddes 21.10.2006

I kullen fanns åtta valpar, som tre var den färgen vi önskat oss. Röd med vita och tan merken. Två av valparna var hanar och en tik, som då genast föll bort från våra val, för vår t val var en hanvalp.

Första mötet med valparna var mycket stark och den är bra i minnet, från de två små röda var det mycket svårt att välja sin egna. Den andra valpen gjorde beslutet för oss och kröp från valplådan till mig. Då var valet beslutet klart.

Jag lyfte den lilla upp för första gången till min famn eller närmare sagt upp på min hand, valpen var mycket liten, den vägde bara 800g men var ändå kullens största. Och de var kört från den första sekunden, vi skulle inte byta ut en dag från detta, inte för något pris, så ”perfekt” valp fick vi..... Vi hälsade på några gånger innan valpen åkte hem, det var just passligt före julen. Vilken perfekta början för den lilla valpen, då var de snö fritt och torrt ute och ganska varmt.

Vår valp fick namnet Tres Colores Hermoso Hijo, alltså Tikru ” vacker pojke”

Tikru anlände 13.12.2006 på kvällen och bilresan var en sak att bekanta sig för vardagen, han grät hela långa vägen hem.

Hemma var allt färdigt gjort för valpen.

Första natten var en ganska stor påfrestning och nästan hela natten vakade vi, den lilla grät så det tog ont i hjärtat men till slut sov jag själv på golvet med valpen i armhålan.

Att bli inne ren gick på några dagar. Här på landet är det så bra, man kan bara öppna dörren och så är man ute.

Tikru är nu ganska massiva av sig, han väger ca. 35 kg och mankhöjden är 58 cm. Till lynnet är Tikru mycket lugn och vänlig, men under ytan finns också vid behov styrka och alltid lekfull av sig. Tikru kommer mycket bra överrens med alla och har en bra vallningsinstinkt.


800px-flag_of_the_united_kingdom.svg.png

After we had chosen the breed, we began to dig deeper and to make ourselves more familiar with this breed. We visited a variety of shows and events, and looked at many representatives of our chosen breed. We found a lot of wonderful Aussies, some of which were simply unforgettable! Our ground work done, we got in touch with various dog breeders having varying degrees of success. By pure coincidence, we corresponded in the end with Katri from the Tres Colores Kennel, and made acquaintance with bitch "Dixie" which was on the lookout for a suitable male dog. A long wait began, until finally Katri had the joyful news that they had found a suitable male dog - Jeron. The puppies were born on 10/21/2006.


The litter consisted of eight puppies, of which three had the hoped for red tri-coat color, red with white and tan markings. Two puppies were male, one female, which excluded it immediately, because we had decided on a male dog.

The first encounter with the pup was a memorable experience, and the choice between the two red pups was hard. The second puppy then made the choice for us when it left its box and came crawling towards us. So the decision was clearly done.


For the first time, we gathered the puppy in our arms - or actually placed it on the palm of our hands because it was so little. It weighed only 800 grams, but was still the largest in the litter. It was love at first sight. We would not even leave him for one day, for at any price, so "perfect" was our puppy ... We went several times to look after the little one, before we brought him home just before Christmas. It was a fitting beginning for the young puppy, because there was still no snow, it was dry and mild!


Our little one was named Tres Colores Hermoso Hijo or Tikru, which means "beautiful boy".
Tikru came to us on the evening of 13/12/2006. The car drive acquainted us immediately with reality. During the whole long journey, the whimpering of the dog baby accompanied us.


At home, all preparations had been made in advance.

But already the first night was an ordeal, and we were awake almost through the entire night, because the little boy was crying piteously, and we ended up sleeping on the floor with the puppy in our arms.


Tikru learned in just a few days to be housebroken. In the country-side you only have to open the door, and one is outside already!


With a weight of 35 kg and 58 cm high, Tikru is now a quite massive dog. He has a very calm and friendly character, but underneath is looming a certain stubbornness when it becomes necessary - and always playfulness. Tikru is very independent and has above all a good herding instinct.


120px-flag_of_germany.svg.png

Nachdem wir uns die Hunderasse ausgesucht hatten, begannen wir, uns mit der Hundeart eingehender vertraut zu machen. Wir besuchten verschiedene Shows und Events und schauten uns viele Vertreter der von uns ausgewählten Hunderasse an. Wir  fanden eine Menge wunderbarer Australier, von denen einige einfach unvergesslich waren! Auf dieser Grundlage aufbauend begannen wir mit wechselndem Erfolg mit verschiedenen Hundezüchern Kontakt aufzunehmen. Aus purem Zufall korrespondierten wir dann am Ende lange mit Katri vom Tres Colores-Zwinger und machten bekanntschaft mit der Hündin "Dixie", für die ein geeigneter Rüde gesucht wurde. Es begann eine lange Wartezeit, bis Katri schliesslich die freudige Botschaft hatte, dass sie einen passenden Rüden gefunden hatte, und zwar "Jeron". Am 21.10.2006 wurden die Welpen geboren.

Der Wurf  bestand aus acht Welpen, von denen drei die von uns erhoffte red-tri Fellfärbung hatten, rot mit weissen und beigen Zeichen. Zwei Welpen waren männlich, eins weiblich, was für uns sofort nicht in Frage kam, weil wir uns für einen Rüden entschieden hatten.

Die erste Begegnung mit den Welpen war ein unvergessliches Erlebnis, und die Wahl zwischen den beiden roten Welpen fiel uns schwer. Das zweite Hundebaby traf dann die Wahl jedoch für uns, indem es aus dem Behälter, in dem der Wurf untergebracht war, zu uns hinkroch. Damit war die Entscheidung eindeutig getroffen.

Wir hoben das Hundebaby zum ersten Mal in unsere Armemeinen Armen bzw. platzierten es auf der handfläche - so klein war unser Welpe. Er wog bloss 800 Gramm, war aber immer noch der größte im Wurf. Und es war Liebe auf den erste Blick. Wir konnten uns nicht einmal für einen Tag von ihm trennen, um keinen Preis, so "perfekt" war unser Welpe ... Wir gingen mehrmals hin, um nach dem Kleinen zu schauen, ehe wir ihn nach Hause holten, kurz vor Weihnachten. Es war ein passender Beginn für den jungen Welpen, denn es lag noch kein Schnee, war trocken und mild!

Unser Kleiner bekam den Namen Tres Colores Hermoso Hijo bzw. Tikru, was "schöner Junge" heisst.

Tikru kam am Abend des 13.12.2006 zu uns. Die Autofahrt machte uns gleich mit dem richtigen Alltag bekannt, die die ganze lange Fahrt hindurch begleitete uns das Wimmern des Hundebabys.

Zu Hause war alle Vorbereitungen bereits getroffen worden.

Doch die erste Nacht war schon eine Tortur und wir wachten fast die gesamte Nacht durch, weil der Kleine so herzzerrreissend weinte, und zum Schluss schliefen wir auf dem Boden mit dem Welpen im Arm.

Tikru lernte in nur wenigen Tagen stubenrein zu sein. Auf dem Land muss man ja auch nur die Tür öffnen und schon ist man draussen!

Mit einem Gewicht von ca. 35 kg und 58 cm Widerristhöhe ist Tikru ein ganz schön massiver Brocken. Er hat einen sehr ruhigen und freundlichen Charakter, aber dahinter versteckt sich auch, wenn es darauf ankommt, Sturheit und stets Verspieltheit. Tikru kommt mit allen gut ausnen wohlhabend und wichtigsten IT-eigenen guten paimennusvaiston ist.

Tikru ist sehr selbstständig und hat vor allem einen guten Hirtenhundinstinkt.


 

Ylös